Forskningsstiftelser

Här samlas information om insamlingsstiftelser med anknytning till Umeå universitet:

Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning

Insamlingsstiftelsen Strokeforskning i Norrland


Fler stiftelser vid Umeå universitet

Stiftelser med anknytning till Umeå universitet